Spausdinti

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas

on 2013 lapkričio 13.

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 6-8 klasių ir 1-4 gimnazinių klasių mokiniai. Iš viso buvo apklausti 462 (50 proc.) mokinių. 18-30 metų dalyvavo 294 mokiniai (63,6 proc.), 31 - 40 metų dalyvavo 166 mokiniai (35,9 proc), 41 - 50 metų dalyvavo 2 mokiniai (0,4 proc.)

Tyrimo eiga. Tyrimas atliktas Kauno suaugusiųjų mokymo centre 2012 - 2013 mokslo metais. Tiriamųjų buvo prašoma užpildyti anonimiškus klausimynus. Visiems tiriamiesiems buvo pateikta tyrimo atlikimo instrukcija. Jie buvo perspėti apie duomenų konfidencialumą bei kokiu tikslu atliekamas tyrimas.

Tyrimo metodai ir metodika. Tyrimo duomenys buvo renkami naudojant originalų mokymo centro išorės vertinimo tikslu parengtus klausimynus mokiniams. Klausimynais buvo siekiama išsiaiškinti viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimą.

 

Anketa

Tyrimo rezultatai ir išvados