Spausdinti

Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje istorijos muziejus

on 2012 lapkričio 19.

Eikime per gyvenimą ne kaip pragaišties šešėliai, bet kaip amžinybės simboliai

(Vydūnas)

 

2002 m. spalio 11 d. Kauno suaugusiųjų mokymo centre (Sandėlių g. 7) duris lankytojams atvėrė „Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje istorijos muziejus“. Tai vienintėlis tokio pobūdžio muziejus. Nuo šių metų jis priklauso Lietuvos muziejų asociacijai.

Muziejų sudaro keturi skyriai (keturi istorijos tarpsniai): Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje pradžia, švietimas 1918-1939 m., Suaugusiųjų švietimassovietinės okupacijos laikotarpiu ir švietimas atgimusioje Lietuvoje.

Muziejas fondai nuolat pildomi naujai įsigytomis archyvalijomis: knygomis, vadovėliais, fotografijomis, spauda, įvairiais dokumentais (atestatai, pažymėjimai, diplomai), metraščiais, daiktais, muziejaus darbuotojų surinkta archyvine medžiaga (straipsniai, aprašymai ir kt.). Visa tai eksponatai, atskleidžiantys įvairių laikotarpių suaugusiųjų švietimo situaciją Lietuvoje, įvairių profilių mokyklų veiklą.

Ekspozicijoje saugomi vadovėliai nuo XIX a. vidurio iki šių dienų. Taip pat įvairūs leidiniai, skirti neformaliajam, profesiniam suaugusiųjų švietimui. Tai religiniai bei pasaulietiniai leidiniai nuo XVIII a. pabaigos iki šių dienų. Juose atsispindi įvairios laikotarpio švietėjiškos idėjos, siekiai vykdyti kultūrinį švietimą, suteikti besimokantiems įvairiapusiškų žinių.

Gausi periodinių leidinių ekspozicija. Tai – laikraščiai, žurnalai, kelendoriai, atskleidžiantys įvairias suaugusiųjų švietimo aktualijas.

Tarp seniausių ir vertingiausių muziejuje saugomų archyvalijų yra XIX a. religinio pobūdžio knygos (originalai): „Mokslas krikščioniškas...“ (1845 m.), Aukso altorius arba šaltinis“ (1879 m.),„Gyvenimas Šv. Izidoriaus artojo“ (1862 m.), Naujasis Testamentas” (1844 m.), M. Olševskio„Broma atverta ing viečnasti“ (1824 m.), „Graždankos“ originalas ir kt.

Taip pat ekspozicijoje yra autentiški Kauno V vakarinės vid. m-los moksleivio R. Kalantos „Visuomenės mokslo užrašai“, įvairūs eksponatai – įdomūs mokykloje naudoti daiktai: plunksnakočiai, rašalinės, grifelinės lentelės, fizikos prietaisai, gramofonas, 200 metų senumo mokyklinis suolas ir kt.

Muziejaus šerdis, jo gyvybė ir esmė yra mokymosi visą gyvenimą idėjos laikymasis ir jos populiarinimas. Todėl čia nuolat vyksta įvairūs kultūriniai-edukaciniai renginiai: parodos, popietės, vakarai, pamokos, konferencijos, bendradarbiaujama su suaugusiųjų švietimo institucijomis Lietuvoje ir užsienyje. Paraleliai vyksta nuolatinis eksponatų rinkimas, jų sisteminimas, ugdomi muziejininkystės pagrindai.

Per dešimtmetį muziejinės patirties metų sukaupta nemažai pasiekimų. Išleisti įvairūs leidiniai: V. Kučiauskienė, V. Vėteris „Kauno Pavasarininkų gimnazija suaugusiems“ (2005 m.) ir V. Kučiauskienė, V. Vėteris „Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnazija suaugusiems (1922-1940)” (2008 m.). Senųjų kalendorių parodos katalogas 2010 m., lankstinysSuaugusiųjų švietimo Lietuvoje istorijos muziejus“.

Taip pat įvairūs Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokytojų parengti vadovėliai: „Matematika“ XI-XII kl. (2007m.), V. Palubinskienė „Fizika“ XI-XII kl., Z. Dzedulionienė „Chemija“ XVII-X kl., G. Saladžiuvienė „Ezoteriškasis A. Nyka-Niliūnas“ ir kt.

Parengtos įvairios parodos: „Senieji dokumentai – raštvedybos istorijos pavyzdžiai“, „Suaugusiųjų švietimas carinėje Lietuvoje“, „Suaugusiųjų švietimas nepriklausomoje Lietuvoje“, „Suaugusiųjų švietimas sovietmečiu“, „Suaugusiųjų švietimas išeivijoje“, „Užsienio šalių suaugusiųjų švietimo patirtis“, „Lietuvos kariuomenės istorija“ retrospektyvinių nuotraukų paroda, „Knygos, atkeliavusios iš vaikystės“ (skirtos vaikų gynimo dienai), parodos skirtos Maironiui ir P. Galaunei.

Muziejuje įrengta ir veikia nuolatinė ekspozicija „Žmogaus gyvenimas – tai nuolatinis judėjimas ir mokymasis nuo gimimo iki mirties“.