Spausdinti

Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

on 2012 spalio 10.

Kauno SMC 2016 metų vidutinis ir 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn.) 

 

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirstytasis) darbo užmokestis 2016 m., EUR
Etatų skaičius (2017 m.) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m.  I ketv., EUR
1 Direktoriaus pavaduotojas ug. 1142,00 2,75 1433,00
2 Metodininkas organizatorius 570,00 4 766,00
3 Metodininkas mokytojas 387,00 33 darbuotojai 386,68
4 Vyresnysis mokytojas 338,00 30 darbuotojai 338,32
5 Mokytojas 214,00 9 darbuotojų 213,81
6  Ekspertas mokytojas 303,00 5 darbuotojai 302,52
7  Bibliotekininkas 568,00 2 618,50
8  Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 365,00 3 380,00
9  Ūkvedys 365,00 2 554,50
10  Raštvedys 365,00 2 417,50
11  Laborantas 365,00 4,75 380,00
12  Sargas 350,00 3 -
13  Valytojas 365,00 8,5 380,00
14 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto ir darbininkas 365,00 5,5 380,00
15  Budėtojas 365,00 3,5 380,00
16  Rūbininkas 365,00 3,5 380,00
17  Kiemsargis 365,00 2 380,00

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.