Spausdinti

Užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų, prancuzų)

on 2012 rugsėjo 26.

Pasirinkęs šią programą, mokinys:

·išmoks kasdieninės kalbos, gebės bendrauti užsienio kalba asmeniniame ir viešajame gyvenime;
·susipažins su pamatinėmis gramatikos struktūromis, išmoks jas taisyklingai vartoti;
·gebės mokytis užsienio kalbos savarankiškai;
·pažins mokomosios kalbos šalies kultūrą;
·įgiję kalbos vartojimo pagrindus, galės organizuotai ar savarankiškai mokytis verslo, profesinės kalbos.

Programos turinys

·Mokysis suprasti sakytinį tekstą, klausydamas įrašų užsienio kalba.
·Mokysis skaityti ir suprasti rašytinį tekstą.
·Mokysis reikšti savo mintis žodžiu ir raštu.

Mokymosi aplinka:

·įvairūs vadovėliai, pokalbių knygelės,
·kompiuterinės užsienio kalbų mokymosi programos,
·žodynai, žinynai, gramatikos lentelės, internetas.

Sudarant mokinių grupes atsižvelgsime į jų užsienio kalbų mokymosi tikslus, turimas žinias, stengsimės patenkinti jų poreikius.