Spausdinti

Neformalusis švietimas

on 2012 rugsėjo 26.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti Kauno SMC siūlomose neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose turi:

- pateikti asmens tapatybės liudijančius dokumentus: asmens tapatybės kortelę, pasą ar kt.
- pateikti įgyto išsilavinimo dokumentą (jeigu toki turi).
- sudaryti sutartį dėl dalyvavimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Sutartyje nurodoma norima pasirinkti programa, dalyvavimo programoje pageidaujama forma ir laikas, pageidavimai naudotis Kauno SMC materialine technine mokymo baze, biblioteka ir kt.
 
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, turės galimybę naudotis turima sporto sveikatingumo baze (Sandėlių g.7) ir visą parą veikiančia biblioteka su interneto prieiga. (Kumpio g.1)
 
Norintiems dalyvauti neformalaus suaugusiųjų švietimo programose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Joną Pancekauską adresu J. Kumpio g. 1, tel. nr. 42-31-72.
 
Už mokymąsi atsiskaitoma pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-229 priedo patvirtintus įkainius.