Spausdinti

Mokslo metų darbo kalendorius

on 2016 rugsėjo 14.

Pamokų laikas

Sandėlių g. 7; J. Kumpio g. 1; Vaišvydo g. 28

1. Mokslo metų pradžia 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Pusmečių trukmė:

1-asis 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.
2-asis 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 2 d.
2-asis 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. gegužės 25 d. (IV gimnazijos klasės)

3. Ugdymo proceso pabaiga:

1-4 klasės - 2017 m. gegužės 30 d.
5 klasės - 2017 m. gegužės 30 d.
6-8 klasės, I-III gimnazijos klasės - 2017 m. birželio 2 d.
IV gimnazijos klasės - 2017 m. gegužės 25 d.

4. Ugdymo proceso trukmė savaitėmis:

1-4 klasės – 32 sav.
5 klasės – 32 sav.
6-8 klasės, I-III gimnazijos klasės – 34 sav.
IV gimnazijos klasės – 33 sav.

5. Atostogos:

Rudens 2016 m. spalio 31 – 2016 m. lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) 2016 m. gruodžio 27 d. – 2017 m. sausio 6 d.
Pavasario (Velykų) 2017 m. balandžio 10 d. – 2017 m. balandžio 14 d.
* gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2017 m. balandžio 18 d.

6. Dienos skirtos mokinių kultūrinei pažintiei veiklai:

2016 m. rugsėjo 2 d.
2016 m. rugsėjo 5 d.
2016 m. rugsėjo 6 d.
2016 m. rugsėjo 7 d.
2017 m. vasario 15 d.
2017 m. vasario 17 d.
2017 m. balandžio 18 d.
2017 m. balandžio 19 d.
2017 m. balandžio 20 d.
2017 m. balandžio 21 d.

 

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6-12 klasių mokiniai.
Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Kauno suaugusiųjų mokymo centras priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.