Spausdinti

Veikla

on 2012 spalio 10.

Kauno suaugusiųjų mokymo centras įsteigtas 1997 m. rugpjūčio 15 d. Kauno miesto valdybos 1997-06-24 sprendimu Nr. 482 reorganizavus Kauno 1-ąją ir II-ąją suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas.
Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdoma suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 305001001) akredituota 2012 m. gegužės 14 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-794 dėl „Kauno suaugusiųjų mokymo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos“.
Kauno suaugusiųjų mokymo centro veiklos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-417.
2012 rugpjūčio 31 d. (Reg. Nr. 23/3052) Kauno suaugusiųjų mokymo centras įgijo licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą (Licencijos Nr. 004028).

 

Kauno suaugusiųjų mokymo centras vykdo suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas bei dirbančio jaunimo (16–17 metų), besimokančio pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Pagrindinė Kauno suaugusiųjų mokymo centro paskirtis – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija (31251500).

Ugdymas ir mokymas Kauno suaugusiųjų mokymo centre organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi formas.

Kitos Kauno suaugusiųjų mokymo centro paskirtys:

  • Gimnazijos tipo nuotolinio mokymo gimnazija (31252700),
  • Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą (31313101).

Kauno SMC bendruomenes etikos kodeksas