Spausdinti

Projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai. Kipras.

on 2016 spalio 06.

logo erazmus KA1

Kauno suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” pagal Erasmus+KA1 programą Nr. 2015-1-LT01-KAI04-013133.

Siekiant projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas”  tikslų įgyvendinimo bei vykdant sutartyje numatytas veiklas, Rugsėjo 19-23 dienomis dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo kursuose, skirtuose Europos Sąjungos finansuojamų projektų koordinatoriams švietimo įstaigose.

foto 1

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizavo „DOREA. Educational institute“. DOREA iš kitų kursų organizatorių išsiskiria holistiniu požiūriu į kursų organizavimą – apjungiami inovatyvūs sprendimai, efektyvus IKT panaudojimas, tradiciniai bendravimo ir bendradarbiavimo metodai dėmesio skiriant ir  kultūrinės kompetencijos tobulinimui –savitos Kipro kultūros pažinimui.

foto 2

Kursų metu Buvo apžvelgtos Europos komisijos finansuojamos programos, projektų kvietimų duomenų bazės, partnerių paieškos įrankiai, organizuoti „akis į akį“ susitikimai su potencialiais partneriais. Mokymų temos apėmė visus projektų rengimo ir įgyvendinimo etapus – Europos komisijos strateginių dokumentų apžvalga, idėjos generavimas, tikslų ir uždavinių išskyrimas, darbų pasiskirstymas, biudžeto planavimo ypatumai, projekto valdymo iššūkiai, viešinimo kanalai. Mokymai organizuoti labai lanksčiai derinant teorinius užsiėmimus su praktiniais, įvertinus dalyvių poreikius bei su mokymais susijusius lūkesčius ir tikslus.

foto 3

Į kursus atvyko keli dalyviai iš Čekijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Vengrijos. Iš Lietuvos taip pat buvau ne vienintelė dalyvė pasirinkusi šiuos kursus – dalyvavo ir Mykolo Riomerio universiteto profesorė. Visi mokymų dalyviai išvyko praplėtę savo tarptautinių partnerių ratą, įgiję puikios daugiakultūrinės patirties.

Projekto tikslas- gerinti mokymosi prieinamumą, užtikrinant mokymosi kokybę.

foto 4

foto 5

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
V. Račaitienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.