Spausdinti

Programos „Erasmus +“ KA 1 mobilumo projektas „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“

on 2016 liepos 01.

erasmus programme eu

Kauno Suaugusiųjų mokymo centras sėkmingai dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo organizuotame 2016 m. programos „Erasmus+“ mobilumo projektų konkurse ir, pasirašius dotacijos sutartį su Fondu, pradeda įgyvendinti projektą „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“.
Projektas pilnai finansuojamas Europos Komisijos.


Projekto prioritetai:
Susipažinimas su mokymo inovacijomis, pagrįstomis IKT ir praktinis jų taikymas;
Bendrųjų, sociokultūrinių gebėjimų bei tarptautiškumo kompetencijos tobulinimas.

Projekto rezultatai:
Išplėsti mokyklos virtualios mokymosi sistemos elektroniniai resursai;
Padidėjęs mokyklos tarptautiškumas.
Projekto  įgyvendinimo laikotarpiu, kuris apima 24 mėn., numatytos 6 mobilumo veiklos Maltoje, Ispanijoje, Airijoje ir Turkijoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
V. Račaitienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Interesantai priimami,Brandos atestatai ir kiti išsilavinimo dokumentai išduodami, dokumentai mokytis Kauno SMC priimami Raštinėje (Sandėlių g. 7)