Spausdinti

Stažuotė Osle (Norvegijos Karalystė)

on 2015 lapkričio 30.

   2015 m. lapkričio 17-21 dienomis kartu su Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto tarptautinio projekto „Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus“ partneriais Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos atstovais dalyvavau stažuotėje Osle (Norvegijos Karalystė).

Tobulinti kompetencijų naujų mokymo metodų taikymo suaugusiųjų švietimo srityje į Norvegiją vyko Lietuvos partnerių institucijų atstovų jungtinė komanda, stažuotę organizavo projekto partneriai Lankstaus švietimo asociacija Norvegijoje (Flexible Education Norway).
   Stažuotės tikslas - didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas naujų mokymo metodų taikymo srityje. Mokymų metu kartu su Norvegijos bei Lietuvos partneriais pasidalinome gerąja patirtimi bei patobulinome kompetencijas masinių atvirų internetinių kursų (MAIK) kūrimo ir teikimo srityje.

stazuote Osle

   Kauno technologijos universiteto informatikos fakultetas kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Nacionaline distancinio mokymo asociacija bei Lankstaus švietimo asociacija Norvegijoje (Flexible Education Norway) įgyvendindami projekto veiklas siekia gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų, stiprinti jų gebėjimus, plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas, organizuoti suaugusiųjų mokymą modernizuojant mokymo (mokymosi) metodus. 

 

Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Račaitienė