Spausdinti

Kontaktinis seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje eTwinning“

on 2015 spalio 16.

2015 m. spalio 02-04 d. dalyvavau kontaktiniame seminare „Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje eTwinning“ Porvoo mieste, nutolusiame 50 km nuo Helsinkio. Seminare dalyvavo mokytojai iš Suomijos, Estijos, Lietuvos.

Tai puikiai suorganizuotas praktinis seminaras su įvairiomis užduotimis, komandiniu darbu, pagrįstas aktyviais mokymosi būdais: patirtiniu mokymuisi, mokymuisi bendradarbiaujant, e.mokymosi. Tai buvo neįkainuojama galimybė ieškoti partnerių tolesniam bendradarbiavimui, siekiant įgyvendinti eTwinning projektą, daugiau sužinoti apie IKT įrankius eTwinning projektų vizualizacijai. Seminaro metu buvo pristatytas naujasis eTwinning darbastalis - „eTwinning Live“, kuriame galima ne tik sužinoti apie naujas profesinio tobulinimo galimybes bet ir sutikti kolegas, dalintis su jais mokymo veiklos bei projektų pavyzdžiais, nuolat sekti naujausią savo kolegų veiklą.

Dalina foto
Seminaro metu pagilinau žinias apie „TwinSpace“ platformą, kaip svarbiausią įrankį bendravimui ir projekto įgyvendinimui. Tuo tikslu buvo sukurtas seminaro dalyvių iš Suomijos, Estijos ir Lietuvos projektas „ELF“, naudojant „TwinSpace“ platformą, kurioje patalpinome grupės pristatymus, nuotraukas. Šioje platformoje galima dalintis informacija, kuri neviršija 20 MB. Dalyvavau labai įdomioje komandinėje veikloje. Bendradarbiavau su pirmą kartą sutiktais žmonėmis. Jau pirmąją seminaro dieną susibūrėme į grupes, susipažinome vieni su kitais ir kūrėme eTwinning grupės logo. Grupių logo pristatymai patalpinti „eTwinning Live“ naudojant IKT įrankį Padlet. Šis nemokamas internetinis įrankis yra skirtas įvairioms edukacinėms veikloms: trumpoms apklausoms, idėjų mainams, refleksijai. Naudojant šį įrankį visų dalyvių žinutės per 2-3 min. matomos bendrame ekrane. Profesinio tobulinimo seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su IKT įrankiais: Dropbox, Pow Toon, Animoto, Tellegami, Tiny Tap, Blogger, Top 3, Dashboard, Tricider. Dalyviai mokėsi kurti skaitmenines mokymo priemones, taikant įvairius IKT įrankius.Kontaktiniame seminare eTwinning pagilinau profesines žinias, patobulinau tarpkultūrinę kompetenciją, bendrąsias kompetencijas, susipažinau su Suomijos edukacine praktika, inovacijomis, ugdant mokinių sąmoningumą, pilietiškumą. Mano dalyvavimo eTwinning seminare veikla integruota į profesinę naudą. Tuo tikslu planuoju parengti eTwinning projektą, skirtą 10-11 klasių mokiniams, taikant eTwinning programos (eTwinning Live, TwinSpace ir kt.) IKT įrankius. Tai atvers platesnes perspektyvas atnaujinti ugdymo(si) procesą inovacijomis, pagrįstomis skaitmeninių technologijų taikymu. Kita vertus tai padės tobulinti mokinių gebėjimą mokytis bei ugdyti jų bendruosius gebėjimus, stiprinti iniciatyvumą, verslumą, lyderystę, kultūrinį sąmoningumą.

Parengė:
istorijos mokytoja ekspertė
Dalina Ubartaitė Vingienė