Spausdinti

Projekto „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“ antrasis partnerių susitikimas Overtornea (Švedijos karalystė) 2013 m. gruodžio 2-6 dienomis.

on 2013 gruodžio 17.

logo nord plus adult

    Projekto „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“ antrasis partnerių susitikimas Overtornea (Švedijos karalystė) 2013 m. gruodžio 2-6 dienomis.

  Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos (LSMCVA) įgyvendinamo projekto, finansuojamo ŠMPFNordPlusAdult paprogramės, „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“ antrajame partnerių susitikime Overtornea (Švedijos karalystė) gruodžio 2-6 dienomis LSMCVA atstovavo projekto koordinatorė Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų mokymo centro etikos mokytoja Kristina Martinavičiūtė ir Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė.
    Pirmojo susitikimo metu užmegzti draugiški santykiai su Skandinavijos šalių Norvegijos, Švedijos, Islandijos bei kaimynės Latvijos suaugusiųjų mokymo institucijų atstovais įgavo tęstinumo atspalvį bei gilesnes  bendradarbiavimo ir pasikeitimo gerąja patirtimi galimybes. Šio susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas suaugusiųjų mokymo individualizavimui bei gyvenimiškos patirties dėka įgytų gebėjimų įvertinimui. Svečius priėmusi Utbildning Nord (Šiaurės profesinė mokykla) supažindino su savo darbo su suaugusiaisiais specifika.
   Mokyklą mokiniai pasiekia per Suomijos, Švedijos, Norvegijos darbo biržas. Mokinių amžius bei gyvenimiškoji patirtis be galo marga ir individuali. Nėra jokių apribojimų, kada mokiniai gali pradėti savo mokymosi kursą t.y. mokiniai keičiasi - atvyksta bei išvyksta nuolatos, visų mokslo metų eigoje. Pirmosios 8 savaitės yra skirtos mokinio turimiems gebėjimams įvertinti bei individualiam mokymosi planui parengti. Profesijos mokoma išskirtinai per praktiką -  dirbtuvėse, specialiai įrengtose patalpose, stengiantis imituoti realias gyvenimiškas situacijas tokias, kaip servisas, kirpykla, restoranas. Teorijos mokymas vyksta per veiklą (learningbydoing). Šioje mokykloje visiškai yra atsisakyta grupinių užsiėmimų. Kiekvienas mokinys savo tikslus pasiekti t.y. įgyti profesinę kvalifikaciją, gali per individualų laiko tarpą ir gauti tai patvirtinantį pažymėjimą, kuris yra pripažįstamas visoje ES. Mokytojai yra etatiniai darbuotojai ir turi mokėti bent dvi iš oficialių mokyklos kalbų (švedų, norvegų, suomių), o taip pat ir anglų kalbą.Jų pagrindinė funkcija  – konsultuoti mokinius, jeigu jiems nesiseka savarankiškai atlikti konkrečius darbus ir jie paprašo pagalbos. Esant daugiau nei 12 –kai mokinių, skiriamas dar vienas mokytojas. Projekto dalyviai turėjo galimybę susitikti su mokytojais, mokiniais, mokyklos administracija, pajusti tarpusavio pagarbos, tolerancijos ir bendradarbiavimo dvasią, vyraujančią visoje mokykloje. Šeimininkai supažindino su kultūriniu Overtornea apylinkių kontekstu – vietos gyventojų, gyvenančių prie poliarinio rato ribos,  papročiais, virtuve.
   Susitikimas baigėsi planuojant kitą, jau trečiąjį, partnerių susitikimą Osle (Norvegijos karalystė).

Kauno Suaugusiųjų mokymo centras
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Račaitienė

proj svedija1

proj svedija2

proj svedija3

proj svedija4

proj svedija5

proj svedija6

proj svedija7

proj svedija8

proj svedija9

proj svedija10

proj svedija11

proj svedija12

proj svedija13

proj svedija14