Spausdinti

Profesinio informavimo centras

on 2012 spalio 10.

Sandėlių g. 7, 1 kabinetaspit2
Antradieniais 16.30 – 20.30
Ketvirtadieniais 14.00 – 17.00

PIT – vieta, kurioje teikiamos profesinio informavimo paslaugos, turinti laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių, sukauptą informaciją elektroninėse
laikmenose ir spaudiniuose.

PIT uždaviniai:
rinkti ir teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo bei profesinės karjeros galimybes;
teikti informaciją ir patarti mokiniams rengiant individualius ugdymo planus ir juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis, padėti mokiniams įgyti profesinės
karjeros planavimo gebėjimų, derinant saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais;
teikti informaciją apie profesijas bei darbo rinką;
teikti informaciją apie kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes bei tvarką.

PIT
ORGANIZUOJAMOS
PASKAITOS—DISKUSIJOSpit1

Savęs pažinimas ir profesija
Profesijos pasirinkimas
AIKOS informacinės sistemos pristatymas
Karjeros planavimo žingsniai
Profesijos tinkamumas
Planuok karjerą DABAR. Karjeros planavimo patarimai.
Darbo paieška
CV, motyvacinis laiškas ir interviu
Ateities profesija

Klauskite bei registruokitės individualioms konsultacijoms

Jeigu ieškote darbo, kreiptis www.cvmarket.lt