Spausdinti

Projektas "Karjeros ugdymas"

on 2013 gegužės 15.

projektas karjeros ukdymas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002,
kuriuo siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Kauno suaugusiųjų mokymo centras bendradarbiauja organizuojant karjeros (profesinio orientavimo) paslaugų teikimą Kauno suaugusiųjų mokymo centre besimokantiems mokiniams.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Projekto vykdytojai siekia:

 • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;
 • Projekto tikslams pasiekti yra numatytos priemonės:
 • Sukurti ir įdiegti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį, užtikrinantį, maksimalų prieinamumą visiems bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą;
 • Parengti bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai programą, metodinę medžiagą ir metodines priemones;
 • Parengti mokymo programas ir metodikas bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiantiems karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologams;
 • Apmokyti bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiančius karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologus;
 • Aprūpinti mokyklose dirbančius psichologus asmenybės psichologinių tyrimų, profesinių interesų nustatymo metodikomis;
 • Sukurti mokinių ugdymo karjerai informacinę sistemą MUKIS, orientuotą į informacijos sklaidą ir tikslinių grupių (mokinių, karjeros veiklų koordinatoriai, konsultantų, kitų pedagogų, tėvų, neformalaus ugdymo specialistų bei darbo pasaulio atstovų) bendradarbiavimą;
 • Atnaujinti atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) aprašų standartą;
 • Papildyti atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS): remiantis aprašų standartu, parengti dalį trūkstamų aprašų, sukurti profesijas pristatančius ir populiarinančius filmus, profesijas iliustruojančias nuotraukas;
 • Finansuoti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros veiklų koordinatorių veiklą.

 

Ugdymo karjerai centro tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

zmogeliukas kryptys

Mums svarbu, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;    
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir joje įsitvirtinti.

Ugdymo karjerai centre mokiniai gali:

 • Susidaryti karjeros planą.
 • Atlikti testus, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją.
 • Gauti pagalbą spręsdami problemas, susijusias su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai) ir profesinės veiklos pasirinkimu.
 • Mokytis rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Rasti naujausios informacijos apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei susipažinti  su studijų, mokymo programomis.
 • Gauti informacijos, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę.
 • Mokytis pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu.

 

mukis

Karjeros koordinatorė:

Alvita Veličkaitė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Ugdymo karjerai koordinatorių darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Alvita Veličkaitė 12.30-14.30 12.30-16.30 18.40-20.40 8.00-10.00 16.30-18.30

 

 Daugiau informacijos apie karjeros ugdymą:

www.mukis.lt

 Naudingos nuorodos