Spausdinti

2% parama Kauno suaugusiųjų mokymo centrui

on 2012 spalio 08.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą Kauno suaugusiųjų mokymo centrui, turite užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresais (www.vmi.lt):

FR 0512 Acrobat PDF formatu

Taip pat prašymo formą su pildymo pavyzdžiu galite gauti mokymo centro raštinėje arba pas klasės vadovą.

            Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 295093070
            Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno suaugusiųjų mokymo centras
            Buveinės adresas: Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
          

Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos galite pateikti:

  1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą);
  2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;

  3. Išsiųsti paštu. Kad Jums šis būdas nieko nekainuotų, prašom užpildytą FR0512 formos prašymą atnešti į Kauno suaugusiųjų mokymo centro raštinę arba Jūsų klasės vadovui, kuris pasirūpins, kad prašymas būtų išsiųstas. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512 formos prašymu (1 voke gali būti tik 1 prašymas) siųskite savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

        

Gyventojai tai gali atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos (laikotarpyje nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gegužės 1 d. - už praeitus metus).

Duomenys  turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

 Ačiū

Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė