Spausdinti

Tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Ieškant Vakarų šalių: Azorai“

on 2012 rugsėjo 10.

image003„Pažinkime Europą! Azorai“

Šio straipsnio tikslas – pasidalinti su kolegomis profesine patirtimi, kurią įgijau tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Ieškant Vakarų šalių:Azorai“ metu. Šie kursai yra Mokymosi visą gyvenimą programos daugiašalių projektų rezultatas, o tai suteikė unikalią galimybę giliau pažinti Europos kultūrinį paveldą ir sužinoti novatorišką ES šalių edukacinę patirtį, bendraujant ir bendradarbiaujant su pedagogais, švietėjais iš 11 ES šalių, siekiantiems užmegzti ryšius tolimesnei projektinei veiklai. Kursai vyko š.m. liepos 16-22 d. unikalioje istorinėje, geografinėje aplinkoje Azoruose. Dalyvaudama kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Ieškant Vakarų šalių:Azorai“ pagal Grundtvig paprogramę giliau pažinau labiausiai nutolusio į vakarus Azorų salų archipelago, įtraukto į UNESCO sąrašus, istorinio, geografinio, kultūrinio paveldo ypatumus per 4 stichijas: žemę, vandenį, ugnį, orą.

 

Azorai, arba Azorų salos (port. Ilhas dos Açores – vanagų salos) yra vulkaninių salų archipelagas Atlanto vandenyne, apimantis 650 km vandenyno ruožą, nutolęs 1500 km nuo Portugalijos, kuriai ir priklauso, krantų. Azorus nuo Šiaurės Amerikos skiria 3900 km. Bendras salų plotas – apie 2,2 tūkst. kv. km Azorų salų archipelagas – vakariausias ES taškas, Europos pusiasalio vakarinė geografinė siena.
Kursų metu aplankėme tris centrines Azorų salas: Terseirą (portug. Terceira), Fajalą (portug. Faial), Piko (portug. Pico). 1427–1431 m. atrasta dauguma Azorų salų. Terseira – tai trečia 1427m. didžiųjų geografinių atradimų metu atrasta sala. Salos sostinė Angra do Heroismo (portug. Angra do Heroismo) – istorinis miestas, dėl strateginio Atlanto vandenyno uosto vaidmens pripažinimo 1983 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Daugiau nei tris šimtmečius miestas buvo strateginė kryžkelė, kur sustodavo laivai, vykstantys jūrų keliais tarp Europos, Amerikos ir Afrikos.
Salų paviršius kalnuotas, išgraužtas kraterių, uolėtos pakrantės, išraižytos gilių griovių. Raižytas salų paviršius su uolėtomis pakrantėmis ir krateriuose esančiais ežerais liudija vulkaninę salų kilmę. Kai kurie mokslininkai mano, kad Azorų salos atitinka rytinės paskutiniųjų Atlantidos salų sienas. Dar 360 pr. Kr. apie pradingusį žemyną rašė graikų filosofas Platonas savo dialoguose „Timajas“ ir „Kritijas“. Anot Platono, Atlantida buvo aukštos kultūros ir turtingų žmonių šalis, esanti prieš pat Heraklio stulpus (šiandien vadinami Gibraltaro sąsiauriu), ir išnyko apie 9000 m. pr. Kr.

 

image001

Azorų salų archipelagas - tai pasaulis, kuriame žemė yra virtusi – ugnimi, ugnis – oru, oras – vandeniu, vanduo – žeme. Ypač stiprus ugnikalnio išsiveržimas įvyko 1957-1958 m. Fajale, vakarinėje salos dalyje Kapelinjos (Vulcao dos Capelnhos), kuris labai stipriai pakeitė salos paviršių. Ugnikalniui atvėsus iš jo išspjauta lava pailgino salą keliais kilometrais. Piko saloje stūkso 2351 m aukštyje virš Atlanto aukščiausia Portugalijos vulkaninė viršukalnė, kurios didybė atsiskleidžia žvelgiant ir iš kitų salų. Piko sala – ideali vieta banginiams ir delfinams stebėti. Apie Azorų banginių medžioklės istoriją kursų dalyviai plačiai sužinojo Banginių muziejuje (Museu dos Baleeiros), kuriame eksponuojama banginio kaulų dirbinių, valčių ir kitų žūklės reikmenų kolekcija. Iki XX a. devinto dešimtmečio pagrindinis Azorų gyventojų užsiėmimas buvo banginių medžioklė.

image007

image009

image011


XV-XVI a. salose apsigyveno portugalų kolonistai. Atsikraustę portugalai sukūrė tvirtą bendruomenę su savita kultūra bei dialektu. Vėliau atvyko ir kolonistų iš kitų Europos dalių – šiaurės Prancūzijos ir Flamandijos. 1580–1640 m. salos priklausė Ispanijai. Valdant ispanams čia atsikėlė daug maurų iš Ispanijos, kurie prisidėjo prie ekonominio, kultūrinio salų gyvenimo pakilimo. 1640 m. Azorai grįžo Portugalijos valdžion. Azorai ilgą laiką pelnėsi iš prekybos su Naujuoju pasauliu. Ekonominio nepritekliaus sąlygomis nemaža dalis Azorų salų gyventojų persikėlė į JAV. Daugybė emigrantų į salas sugrįžta per tradicines šventes, fiestas. Šiandien Azorai yra vienas iš egzotiškų ES teritorijų, autonominis Portugalijos regionas, kuriame teka ramus, pilietinis gyvenimas.
Šio krašto pažinimas kursų metu padėjo giliau suprasti geopolitinę pasaulio civilizacijų kaitą, didžiųjų geografinių atradimų prielaidas ir pasekmes: kolonizaciją, imperializmą, tokių reiškinių kaip imigracija ir emigracija senovėje ir dabar, kaip Europos erdvių įvairovė, geografinės skirtybės padėjo susiformuoti skirtingų politinių, ekonominių, kultūrinių interesų tautoms bei visuomenėms.
Kursai pasižymėjo inovatyviais metodais, padedančiais ugdyti dalyvių kūrybiškumą per tyrinėjimą ir atradimą, istorinių scenų vaidinimą. Kursuose įgytą novatorišką patirtį taikysiu darbinėje veikloje, gilinant besimokančiųjų istorines žinias, supratimą bei gebėjimus: rasti ryšius tarp erdvės ir laiko sampratos, suvokti istorinę kaitą ir tarpusavio sąsajas, kultūrinį tautų savitumą ir niveliaciją istorinėje raidoje.

https://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=EvDErYB6-O0

Istorijos mokytoja ekspertė Dalina Ubartaitė Vingienė
Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.