Spausdinti

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos seminaras „Ką reiškia mąstyti istoriškai“

on 2012 spalio 03.

 image001Šių metų rugsėjo 25-28 dienomis dalyvavau Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos seminare „Ką reiškia mąstyti istoriškai“, kuris vyko Kipro sostinėje Nikosijoje. Šiame  seminare dalyvavo Europos Tarybos šalių istorijos mokytojai, istorijos mokytojų rengėjai, programų rengėjai, istorijos dalyko koordinatoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, susiję su istorijos mokymu. Mokymai buvo grindžiami Europos Tarybos inicijuotų mokslinių  tyrimų rezultatais dėl istorijos mokymo(si) problematikos XXI a. tiek pradiniame, tiek viduriniame ugdyme. Pagrindinė seminaro tema – Ar mes viską spėjame šiame greitai besikeičiančiame pasaulyje?

Su kokiais iššūkiais susiduriama mokant mokinius istorijos, ypač klasėse, kuriose besimokantieji yra skirtingų  gebėjimų, pasižymi  įvairialype gyvenimiška, mokymosi patirtimi. Seminaro metu buvo  nagrinėjami klausimai, pvz.: kokios didaktinės nuostatos, mokymo(si) metodai ir ugdymo būdai padeda efektyviausiai  įgyti reikalingų žinių, gebėjimų suvokti istoriją kaip moimage004kslą ir siekti tinkamo pasirengimo ir patirties istorijos mokymui? Kodėl mokytojams ir mokiniams reikia gebėti kurti ir nagrinėti „didelius praeities paveikslus“, atrasti būdus, kaip grupuoti ir jungti žinias, plėsti žmogaus socialinės raidos supratimą bei identifikuoti pokyčių elementus ir jų tęstinumą? ir kt. Išryškinta istorinio mąstymo, kritinio mąstymo ugdymo svarba formaliajame švietime. Seminaras buvo praturtintas  istorine, kultūrine programa. Tai padėjo labiau suprasti Kipro istoriją, jos tradicijas bei suvokti neišspręstą Kipro sienų politinę problemą, kurios rezultatas –Nikosija – šiandien  vienintelė pasaulio sostinė, padalinta tarp dviejų valstybių – Turkijos ir Graikijos.

 

Kauno SMC istorijos mokytoja ekspertė Dalina UbartaitėVingienė

 image002