Spausdinti

Neįprasti klasių tipai

on 2017 rugpjūčio 28.

Mokytojams pateikti mokomąją dalyko medžiagą, pasitelkus kiekvienai klasei skirtingą metodiką – gali būti tikras iššūkis. Tik ne Kauno jaunimo mokyklos darbuotojams. Čia jau 5 metus sėkmingai veikia mokinių diferencijavimo į klasių tipus, sistema.

Klasės suskirstytos į grupes pagal gebėjimus ir poreikius: „išmokimo“, „postkognityvinio“, „neurodukologijos“ ir kt.  Mokiniai mokomi bazinių dalykų, remiantis šiomis grupių metodikomis. Privaloma mokomoji medžiaga pateikiama pagal klasei skirtą metodą. Kuriam klasės tipui mokinys priklausys, apsisprendžia mokinio tėvai: jie  yra supažindinti su visa informacija.

Jeigu mokinys priklauso „išmokimo“ grupei, jo tikslas kuo greičiau ir daugiau išmokti mokomosios medžiagos. Visi mokomųjų dalykų mokytojai, šios klasės mokiniams pateikia dalyko turinį taip, kad informacijos kiekis ir išmokimo greitis būtų didesnis nei įprastai besimokantiems.

Dažnai pasirenkamas klasės tipas, kuris paremtas   postkognityvinio mokymosi metodais. Jie lavina įgūdžius, kurie reikalingi argumentuotai pateikiant išvadas, analizuojant ir struktūruojant tekstus, vystant kritinį asmenybės mąstymą. Metodologija lengvai pritaikoma visiems dėstomiems dalykams.

Mūsų inovatyvios mokyklos ugdymo procese yra taikomi neurodukologijos principai. Šio tipo klasės mokiniai koncentruojasi į mokymus apie centrinę nervų sistemą. Ugdytiniams pritaikius neurodukologijos principus praktiškai, informacija greičiau įsisavinama.

Mokykloje šios metodikos sėkmingai taikytos 5 metus. Tačiau mokymosi grupių yra dar daugiau, pavyzdžiui, „bendradarbiavimo“ (skirta mokiniams turintiems mokymosi ir bendravimo problemų), „problemų sprendimo“ grupė (informacija įsisavinama per problemų sprendimo prizmę), „kūrybos“, „10 IQ tipų lavinimo“ ir t.t.. Jeigu metodas neatitinka tėvų ar mokinių lūkesčių, jis keičiamas ir ieškoma naujų ugdymo problemų sprendimo.  

Tekstas: Živilė Milerytė

Nuotrauka: Karolina Černevičienė

mazesniisss