Spausdinti

Universalus mokytojas gali padėti išspręsti opiausias Lietuvos švietimo sistemos problemas

on 2017 rugpjūčio 24.

Viena aktualiausių problemų - skaudžiausia vieta - šiandienos Lietuvos švietimo sistemoje yra mokytojų trūkumas, ypatingai rajonuose ir kaimo vietovėse. Didieji miestai kol kas šitos grėsmės taip stipriai nejunta, bet laikui bėgant, vyresniajai kartai išėjus į užtarnautą poilsį, Damoklo kardas pakibs virš visų respublikos švietimo įstaigų. Turimomis žiniomis tik 1,9 procento abiturientų šiemet ruošiasi studijuoti edukologiją, o šie liūdni skaičiai rodo, kad po ketverių penkerių metų galbūt išvis nebebus kam mokyti mūsų vaikų...
Tačiau problema yra problema tik tol, kol nerastas jos sprendimo būdas. Atradus sprendimą problema tampa uždaviniu, kurį bendromis jėgomis nesunkiai galima išspręsti. Socialinių mokslų daktaras, psichologas, edukologas Tomas Lagūnavičius siūlo labai paprastą, Europos mokyklų praktikoje jau pasitvirtinusią, išeitį: turime ruošti universalius mokytojus, kurie dirbtų su vaikais nuo 1 iki 10, o kai kuriais atvejais ir iki 12 klasės. Savo sprendimui pagrįsti pedagogas pateikia 6 nenuginčijamus argumentus.
1. Edukologijos bakalaurai ir magistrai studijuodami įgyja visas reikiamus pedagogikos „įrankius“, puikiai išmano metodologiją, reikalingą dirbant mokykloje su vaikais. Jie taip pat turi daug dalykinių žinių, kurias gali pritaikyti praktikoje ir dėstyti toje pačioje mokykloje kelis dalykus (pvz., vienas ir tas pats mokytojas dėsto geografiją, fiziką ir matematiką), vesti integruotas pamokas, keisti mokymosi aplinkas. Todėl jauniems universaliems mokytojams atsivertų platesnės perspektyvos ir pedagogo profesija taptų patraukli ir prestižinė. Sukūrus universalių mokytojų darbo vietas daugiau jaunų žmonių studijuotų edukologiją ir dirbtų švietimo įstaigose. Universalaus pedagogo profesija suteiktų darbo vietos garantiją tiek jauniems specialistams, tiek „priešpensijinio“ amžiaus pedagogams.
Tekstas: Rita Kaučikienė
Video: Karolina Černevičienė, Saulius Černevičius
mok