Spausdinti

Ugdymo trajektorija

on 2017 rugpjūčio 24.

trajektorija

 

 

Tėvai imasi už galvų – norėdami paruošti vaiką abitūros  egzaminų sesijai, turi  mokėti didelius pinigus korepetitoriams. Tačiau abiturientų tėvai nėra užtikrinti, kad investuoti pinigai atsipirks, t.y. jų vaikas bus gerai paruoštas, įstos į  valstybės finansuojamą vietą ir gaus stipendiją.

Ką daryti šeimai, kuri turi vidutines pajamas, o vaikas nori studijuoti ganėtinai „brangią“ specialybę - mediciną?  Samdyti visų dalykų - chemijos, biologijos, lietuvių, istorijos ar fizikos, korepetitorius? Ar jie užtikrins mokinio rezultatus, kurie leis studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje?

Mokyklos reikalauja iš abiturientų aukštų pasiekimų, bet pačios daug pastangų įdėti nenori. Lietuvoje retai pritaikoma, bet labai efektyvi sistema – mokinio mokymosi trajektorija. Kauno jaunimo mokykloje ir Kauno suaugusiųjų mokymo centre trajektoriją sudaro: pagrindinės paslaugos, papildomos paslaugos, lydinčios paslaugos, specialiosios paslaugos.

Mokyklos atlieka savo pagrindines funkcijas mokydamos bazinių dalykų. Tam, kad mokomoji medžiaga būtų įsisavinta, reikalingos papildomos paslaugos, todėl  bazinių dalykų mokymas turi būti  dar labiau sustiprintas. Viena iš papildomų  paslaugų yra dėmesio koncentracijos lavinimas. Pavyzdžiui, jūsų sūnus, būsimas gydytojas, dėl artėjančių egzaminų nebegali susikaupti, sukoncentruoti dėmesio. Mokykla teikia papildomas paslaugas tam, kad ši problema būtų išspręsta.

Kita svarbi organizacijos veiklos sritis  – lydinčios paslaugos. Suteikiama galimybė mokiniui pamatyti savo svajonių profesiją iš arčiau. Mokiniai kviečiami stebėti, ką veikia įvairių profesijų atstovai. Pavyzdžiui, jūsų dukra bijo kraujo, tačiau svajoja tapti veterinare. Mokykla gali suteikti sąlygas pabūti savanore veterinarijos klinikoje tam, kad mokinė suprastų darbo specifiką ir užtikrintai pasirinktų savo ateities kelią.

Esant vieno kliento sistemai mokykloje, užtikrinamas individualumas. Teikiant specializuotą paslaugą dar labiau įsigilinama į mokinių problemas ir kartu ieškoma efektyvesnių problemos  sprendimo būdų. Pavyzdžiui, išsiaiškinamos  mokinio žinių spragos, kurios užpildomos kol nevėlu. Jeigu mokinei, svajojančiai apie medicinos specialybę, trūksta įgūdžių sprendžiant chemijos uždavinius, tai  mokykloje skiriamos papildomos konsultacijos. Jos orientuotos iškeltai  problemai spręsti, konkrečiai  – spręsti chemijos uždavinius.  

Taigi mokiniui sudaryta individuali mokymosi trajektorija užtikrina visapusišką pagalbą. Didžiausi sistemos privalumai – individuali ir nemokama paslauga. Korepetitoriai gali tapti „atgyvena“ , jei Lietuvos mokyklos pradės naudotis ugdymo trajektorija.  

Video: Karolina Černevičienė, Saulius Černevičius;
Muzika: Bensound.com;
Tekstas: Živilė Milerytė.