Spausdinti

Lietuvos suaugusiųjų mokyklų metodinių tarybų bendradarbiavimas

on 2017 sausio 12.

   2017.01.04 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre vyko bendradarbiavimo seminaras „Mokytojų profesionalumas naudojant aktyvaus mokymo metodus ir poveikis stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją“.


   Pasidalinti patirtimi atvyko atstovai iš Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo centro, Vilniaus „Židinio“ ir „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijų. Kauno suaugusiųjų mokymo centrą atstovavo direktoriaus pareigas einantis Jonas Pancekauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė, metodininkė organizatorė Sigita Granskienė ir mokytoja Jūratė Pavlovičienė.
   Seminaro uždaviniai buvo tokie:

  • sudaryti galimybę andragogams keistis gerąja patirtimi;
  • padėti tobulinti ugdymo turinio planavimą ir organizavimą;
  • aptarti, kaip andragogų naudojami inovatyvūs ir aktyvūs mokymo metodai padeda besimokantiems suaugusiems įveikti mokymosi spragas;
  • mokytis vieni iš kitų kelti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo praktinius įgūdžius.

   Seminarą moderavo Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalija Kimso.
   Visų švietimo įstaigų atstovai pristatė pranešimus apie tai, kokios priemonės jų atstovaujamose mokyklose naudojamos mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti bei lankomumui gerinti.
   Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo centro atstovė Daiva Subatavičienė papasakojo apie metodinę veiklą - kas savaitę organizuojamas paskaitas ir pranešimus mokytojams, - kuri stiprina bendruomenės ryšius ir skatina drauge siekti aukštesnės ugdymo kokybės.
   Pranešimus skaitė dvi Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos atstovės:  Laura Markevičienė pasidalijo patirtimi, kaip organizuoti kitokią pamoką, o Jolita Rancovienė kalbėjo apie konferencijų reikšmę.
   Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Jelena Aleknienė demonstravo pamokose naudojamus IKT įrankius - įvairias kompiuterių ir mobiliųjų telefonų programėles, kurios pamoką padaro įdomesnę, labiau intriguojančią ir taip skatina mokymosi motyvaciją.  Šios mokyklos etikos mokytoja Ilona Mikulėnienė kalbėjo apie mokytojo profesionalumą ir mokytojui būtinas asmenines savybes.
   Mūsų mokyklos atstovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė, kalbėjo apie mokytojo vaidmenį stiprinant mokinių motyvaciją užsienio kalbos pamokose, pabrėžė kūrybiško įdomių užduočių parinkimo bei pozityvios mokymosi aplinkos užtikrinimo svarbą.
   Per pertraukas seminaro dalyviai turėjo progos apžiūrėti Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro edukacines erdves, padiskutuoti įvairiais klausimais, kurie pastaruoju metu aktualūs suaugusiųjų švietimo darbuotojams.
Susitikimus - seminarus numatyta tęsti toliau.

Anglų kalbos mokytoja Jūratė Pavlovičienė