Spausdinti

Erasmus +KA1 projekto „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“ tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kiti krantai“

on 2016 gruodžio 12.

logo erazmus KA1

  Šių metų lapkričio 17-26 dienomis dalyvavau tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Kiti krantai”pagal Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdomą ES Erasmus+KA1 programos  projektą „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“ Nr. 2016-1-LT01-K104-022975. Projekto vienas iš prioritetinių tikslų – bendrųjų, sociokultūrinių gebėjimų bei tarptautiškumo kompetencijų tobulinimas.  Kursai vyko pietų Ispanijoje (Sevilijoje, Kordoboje, Seutoje). Erasmus + KA1 kursuose „Kiti krantai“ organizavo Amsterdamo nepelno siekiantis mokytojų švietimo fondas „Chain“,  turintis daugiametę Europos paveldo pažinimo patirtį. Juose dalyvavo 15 mokytojų iš Bulgarijos (1), Lietuvos (1), Lenkijos (3), Graikijos (2), Prancūzijos (2), Švedijos (6).
  Šiuose kursuose buvo siekiama atskleisti Ispanijos daugiakultūrinę paveldo sąveiką tarp Europos ir kitų pasaulio dalių, išsiaiškinti kaip Europa buvo įtakojama  „kitų krantų” ir kaip Europa darė  įtaką „kitiems krantams”, skalaujamiems Viduržemio jūros ir Atlanto, į šiaurę ir į pietus nuo Gibraltaro sąsiaurio, t.y. Šiaurės Afrikoje ir Ispanijos pietuose bei patobulinti mokytojų IKT taikymo kompetencijas, siekiant plėtoti mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą. Andalūzijos (pietų Ispanijos) kultūrinis paveldas atspindi istorinę kultūrų sąveiką tarp arabų, žydų, pagonių, krikščionių. Sevilija yra centrinė ir simbolinė vieta, siekiant atskleisti šią daugiakultūrinę sąveiką.  Šiandienos politinių bei karinių konfliktų, tarsi iš naujo atgimstančių civilizacinių sandūrų kontekste,  prasminga pažvelgti į mūsų santykį su šiuo kultūriniu istoriniu paveldu, ilgus šimtmečius  įtakojusiu Europos tapatybės formavimąsi.
  Kursų metu buvo naudojami aktyvūs darbo metodai: darbas grupėse, komandinis darbas, taikant IKT, buvo rengiami straipsniai, vaizdinė medžiaga, video prezentacijos. Nuolatos vyko kūrybinis procesas, kurio metu stebint autentiškas aplinkas, dalyviai, pasiskirstę vaidmenimis, kūrė ir vaidino  istorinius siužetus, skaitė ir vertė poeziją, rašė straipsnius, refleksijas virtualioje kursų Europos kultūrinio paveldo knygoje „Grandinė", naudojant IKT įrankius. Ši knyga bus tobulinama ir plečiama, bendradarbiaujant su kursų dalyviais, kuriant bendrus projektus, įtraukiant kuo didesnį skaičių besimokančiųjų. Man, kaip istorijos mokytojai, šie kursai aktualūs tuo, kad vyko autentiškoje aplinkoje, išsamiai atskleidžiančioje šalies religinį, istorinį paveldą bei skirtingų religijų, krikščionybės, islamo, judaizmo sąveikas. Aktyvus dalyvavimas, darbas grupėse sudarė sąlygas užmegzti kontaktus tolimesniam profesiniam bendradarbiavimui, buvo sudarytos puikios galimybės domėtis bei susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis, darbo metodais. Kvalifikacijos  tobulinimo veiklos metu užsienyje pagilinau ne tik dalykines žinias, bet ir patobulinau tarpkultūrinę kompetenciją, veiklios partnerystės, lyderystės gebėjimus.

mozaika

Istorijos mokytoja ekspertė Dalina Ubartaitė-Vingienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.