Spausdinti

Projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai. Portugalija

on 2016 lapkričio 10.

erazmus1

Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokytojai įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” pagal Erasmus+KA1 programą Nr. 2015-1-LT01-KAI04-013133.
Projekto tikslas- gerinti mokymosi prieinamumą, užtikrinant mokymosi kokybę.

aurelija1

Siekiant projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas”  tikslų įgyvendinimo bei vykdant sutartyje numatytas veiklas, spalio 17-21 dienomis dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo kursuose Portugalijoje, skirtuose Europos Sąjungos finansuojamų projektų koordinatoriams švietimo įstaigose.

aurelija2

Kursus organizavo „Shipcon Limassol Ltd“, kuris turi daugiau kaip 10 metų patirties organizuojant tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo kursus mokytojams. Kursų metu buvo apžvelgtos naujos, įvairesnės mokymosi strategijos, metodai. Teorinės žinios buvo pritaikytos praktiniuose užsiėmimuose. Didelę įtaką geresniems mokinių mokymosi rezultatams turi mokytojo inovatyvumas ir kūrybingumas. Nuo mokytojo lyderio priklauso įstaigos veiklos kokybė, sėkmė, taip pat kiekvieno mokinio mokymosi rezultatai. Kursų metu buvo akcentuojama mokytojo bendradarbiavimas, empatija, gebėjimas įkvėpti ir motyvuoti ne tik mokinius, bet ir mokyklos bendruomenę.

Vokiečių kalbos mokytoja A. Cibulskė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.