Spausdinti

Kontaktinis seminaras „Kaip parengti gerą eTwinning projektą“

on 2016 spalio 27.

   2016 m. spalio 6-8 dienomis, Bratislavoje (Slovakija) vyko programos „eTwinning“ kontaktinis seminaras „Kaip parengti gerą eTwinning projektą“.

Šiuo seminaru buvo siekiama skatinti projektų kūrimą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei suteikti dalyviams žinių apie programų „eTwinning“ teikiamas mokymosi galimybes. Jis buvo skirtas pradedantiesiems visų dalykų „eTwinning“ mokytojams. Seminare dalyvavo 50 dalyvių iš  Slovakijos, Vengrijos, Čekijos,  Austrijos, Lenkijos, Serbijos, Armėnijos, Turkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos.
   Pirmoji seminaro diena buvo skirta dalyvių susipažinimui ir gerosios patirties sklaidai.  Seminaro dalyvius pasveikino bei gerų naujų projektų visiems palinkėjo Austrijos nacionalinės agentūros atstovė Martin Gradl. Ji savo pranešime akcentavo programų eTwinning ir Erasmus+, portalo gateway sinergiškumo svarbą. Sėkmingų projektų pavyzdžius pristatė Lubica Sokolikova, atstovė iš Lenkijos. Po pranešimo visi seminaro dalyviai žaidybine forma buvo suskirstyti grupėmis, kur turėjo galimybę susipažinti ir pristatyti savo projektų idėjas. Antrą seminaro dieną  prasidėjo darbas grupėse.  Marie Stracenská Lucie organizavo aktyvias grupines veiklas, remdamasis kūrybiškumo ir kritinį mąstymą aktyvinančiais metodais. Zuzana Mészárosová supažindino dalyvius su eTwinning portalo galimybėmis bei supažindino su „eTwinning Live“ platforma, kurioje galima ne tik sužinoti apie naujas profesinio tobulinimo galimybes, bet ir sutikti kolegas, dalintis su jais mokymo veiklos bei projektų pavyzdžiais, nuolat sekti naujausią savo kolegų veiklą.
   Kontaktinio seminaro „Kaip parengti gerą eTwinning projektą“ metu buvo pristatyti įvairūs  skaitmeniniai įrankiai – Powtoon, Padlet, Animoto, Poll Everywhere ir kt. Dalyviai mokėsi kurti skaitmenines mokymo priemones, taikant įvairius IKT įrankius.
 Šis seminaras daugeliui dalyvių buvo puiki proga susirasti partnerius naujiems „eTwinning“ projektams. Grįžusi iš kursų  parengiau ir dabar jau vykdau eTwinning programos tarptautinį projektą „Europos tapatybės tyrinėjimas”, skirtą 10-12 klasių mokiniams, taikant eTwinning programos (eTwinning Live, TwinSpace ir kt.) IKT įrankius. Etwinning projekte „Europos tapatybės tyrinėjimas”, dalyvauja mokytojai ir jų mokiniai iš Turkijos, Graikijos, Italijos,  Slovakijos, Latvijos, Albanijos, Ukrainos. Šio projekto tikslas – pagilinti žinias apie Europos tapatybę, išryškinant savo nacionalinio tapatumo bruožus.
   Seminaro metu pagilintos žinios, įgyta patirtis iš vienos pusės atvers platesnes perspektyvas atnaujinti ugdymo(si) procesą inovacijomis, pagrįstomis skaitmeninių technologijų taikymu. Kita vertus tai padės tobulinti mokinių gebėjimą mokytis bei ugdyti jų bendruosius gebėjimus, stiprinti iniciatyvumą, verslumą, lyderystę, kultūrinį sąmoningumą ir skatinti judumą.

Dalina e

Parengė: istorijos mokytoja ekspertė Dalina Ubartaitė -Vingienė