Spausdinti

Projekto „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai

on 2016 rugsėjo 23.

vaizdas 1

Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokytojai įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietėjų mobilumas: mokymo(si) prieinamumo ir kokybės užtikrinimas” pagal Erasmus+KA1 programą Nr. 2015-1-LT01-KAI04-013133.

Vienas iš projekto tikslų – gerinti mokymosi prieinamumą, užtikrinant mokymosi kokybę. Siekiant įgyvendinti projektą, šių metų liepos 10-16 dienomis dalyvavau tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „SMILE (Mokykla-Muziejus-Tapatumas-Mokymasis-Europa)” Lisabonoje pagal Ersamus+KA1 programą. Kursus organizavo Švedijos švietimo fondas „AB Elderberry”, kuris turi 10 metų patirties organizuojant tarptautinius kvalifikacijos kursus mokytojams, tyrinėjant muziejų eksponatus, kultūrinius objektus, taikant e. mokymąsi, skaitmenines technologijas. Kursuose dalyvavo 13 mokytojų iš Italijos (2), Prancūzijos (2), Graikijos (3), Lenkijos (4), Slovėnijos (1),  Lietuvos (1).

vaizdas 2

Tarptautinių kursų „SMILE (Mokykla-Muziejus-Tapatumas-Mokymasis-Europa)” vienas iš pagrindinių tikslų - per aktyvią pažintinę veiklą padėti atrasti ir pažinti senąją kultūrą, atskleisti ir suvokti sąsajas su kitų kultūrų paveldu ir šiandienos kultūriniu gyvenimu, mokytis muziejų ekspozicijas vertinti kaip patikimą žinių šaltinį. Tuo tikslu naudojant eksponatus, vaizdines rekonstrukcijas bei  mobilias priemones buvo kuriamas glaudus besimokančiojo ir ekspozicijos santykis.

vaizdas 3

Portugalija – tai šalis, kurioje ryškiai jaučiamas Europos identiteto formavimasis, grįstas priešiškumu tarp islamo ir krikščionybės, tarp lotyniškosios ir bizantiškosios krikščionybės atšakų, priešprieša tarp Vakarų Europos ir Naujojo pasaulio bei Afrikos, Azijos žemynų, kurią nulėmė XVI a. prasidėjusi kolonizacija. Tarptautinių kursų metu aplankėme pagrindinius Lisabonos muziejus, bažnyčias, kultūrinio paveldo objektus. Siekiant geriau suvokti Europos tapatybę ir savo nacionalinį tapatumą, kursų dalyviai buvo skatinami kritiškai tyrinėti eksponatus, objektus, aplinką, remiantis stebėjimu, lyginimu, suprasti įvairių tautų, gyvenusių ir tebegyvenančių Portugalijoje, panašumus ir skirtumus.
 Aktyvi muziejinė veikla, pagrįsta atradimų džiaugsmu ir patirties įgijimu, yra viena svarbiausių edukacinės muziejaus veiklos sferų, nes neformali, jauki ir prasminga muziejinė aplinka yra artimesnė šių dienų besimokančiųjų poreikiams nei nekontekstuali aplinka ir formalūs mokymo metodai mokykloje. Tarptautinių kursų metu pagilinau e. mokymosi įgūdžius, naudojant muziejus ir kultūros paveldo objektus; mokymosi netradicinėje aplinkoje ir jos kūrimo gebėjimus, siekiant integruoti ir mokyti mokinius, turinčius skirtingas patirtis, bendradarbiavimo su kolegomis iš Europos šalių dėl ilgalaikių santykių kūrimo, vertinimo bei įsivertinimo kompetencijas.

Šis straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kauno suaugusiųjų mokymo centro istorijos mokytoja ekspertė Dalina Ubartaitė-Vingienė