Spausdinti

Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016 m. Kita patirtis.

on 2016 rugpjūčio 24.

Rugpjūčio 24 d. Kauno SMC komanda išvyko į Pakruojo dvare vykusią  konferenciją, kurios tikslas aptarti šiuolaikinės švietimo institucijos kintančią lyderystės sąvoką, atrasti sąsajas tarp lyderystės privačiame bei valstybiniame sektoriuje patirties, aptarti ateities bendradarbiavimo gerosios patirties pasidalinimo srityje galimybių perspektyvas.

 

Konferenciją pradėjo LR Prezidentės vyriausioji patarėja, švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Rūta Kačkutė.  Pranešėja perdavė LR Prezidentės sveikinimus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja, palinkėjo gerų metų, gerų darbų. Savo pranešime akcentavo mokyklos, kaip socialinės atskirties mažintojos visuomenėje, vaidmens svarbą.  Mokyklų vadovų ir visos administracijos socialinės atsakomybės bendruomenėje vaidmens stiprėjimą ir neišvengiamumą. Akcentavo tokias lyderystės kryptis, kaip: nediskriminaciją, patyčių mažinimą, socialinio jautrumo ir supratimo kultūros ugdymą mokyklose, o kartu ir bendruomenėse.

Pristatė LR Prezidentės iniciatyvą „Už saugią Lietuvą“ http://uzsaugialietuva.lt/.

Pranešėja  Mykolo Romerio universiteto, Mediacijos katedros vedėja, docentė dr. Natalija Kaminskienė supažindino su  nauju Lietuvoje konfliktų sprendimo taikiu būdu neįsitraukiant į teisminius procesus būdu – Mediacija. Nuo 2017 m. sausio 1 d. planuojama skelbti oficialų mediatorių sąrašą Lietuvoje.

Sertifikuotas vadybos konsultantas, OVC Consulting  direktorius ir konsultantas Paulius Avižinis priminė auditorijai, kad pagrindinis šiuolaikinio vadovo įgūdis, tai gebėjimas  nuolat keistis, augti ir siekti brandos. Brandus vadovas renkasi ne  sau patogų vadovavimo stilių, bet tokį, kuris leidžia pasiekti rezultatus konkrečioje situacijoje.

Darius Dužinskas Baltic Amadeus , 2015 m. pelniusios Geidžiamiausio darbdavio Lietuvoje, Vokietijos ūkio Sėkmės naujose rinkose 2015 m. apdovanojimus, personalo ir marketingo vadovas, pabrėžė  kiekvieno  įstaigos darbuotojo įtraukimo į organizacijos tikslų siekimą svarbą. Taip pat akcentavo, jog nustatant organizacijos tikslus, į  darbuotojus žiūrima, kaip į strategijos formavimo partnerius. Pranešėjas pabrėžė  įkvepiančios aplinkos darbe kūrimo svarbą, vidinės komunikacijos būtinybę.

Pramonininkų ir darbdavių interesus atstovaujančios, didžiausios verslo asocijuotos organizacijos Lietuvoje - Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis savo pranešime akcentavo globalius ir visuomenės pokyčius – šiuolaikinės visuomenės virsmą iš Žinių visuomenės į Kūrybinę visuomenę.

Vytautas Kontrimas, LEU lektorius, aktorius, priminė  viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimo nuolatinį poreikį bei įtaką realizuojant  šiuolaikinio švietimo įstaigos lyderio  strateginius tikslus.

Dr. Mantas Tvarijonavičius knygos  „Kaip įgalinti: lietuvių vadovų praktiniai pavyzdžiai“ autorius, personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narys pasidalino darbuotojų įgalinimo patirtimi, primindamas, kad vadovas turėtų siekti įgalinti komandą, bet ne užsiimti mikro vadovavimu. Įgalinimas institucijoje aktyvuojamas per iššūkius, informacijos sklaidą, atvirumą, pasitikėjimą, autonomiją ir paramą.

Po konferencijos pranešimų, dalyviai buvo pakviesti dalyvauti edukacinėje Pakruojo dvaro programoje.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Račaitienė